Herkes için Steam Eğitimleri

steamlıne

is a SPARC Project.

biz kimiz ?

STEAMLİNE;   SPARC #5665 FRC Takımı tarafından oluşturulan STEAM alanında dünyanın her yerinde yerinde uzman eğitmenler  ile erişilebilir eğitim yapmayı ve kaynak sunmayı  amaçlayan Sparc takım mentörleri ve öğrencilerinin kurduğu kök eğitim derneğinin altında faaliyet gösteren çatı platformdur.

steam nedir ?

 • STEAM Eğitimi (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Sanat,Matematik) disiplinlerarası bir bakış açısıyla öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefleyen ve tüm eğitim-öğretim sürecini kapsayan,teknoloji tabanlı bir öğrenme yaklaşımıdır.
 • STEAM Eğitimi artık tüm dünyada zorunluluk haline gelmiştir.Gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip eğitim sistemlerini STEAM eğitimine dayandırmayı hedeflemektedir.Bunun nedeni son yıllarda bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılmasının zorunluluk olarak görülmesidir.

steamlıne projesinin misyonu

 •  STEAM ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK),üniversiteler,sanayi kuruluşları,sivil toplum kuruluşları,Güzel sanatlar fakülteleri,Steam Mentorleri ve okulların Steam konusunda işbirliği yapması için ulusal bir çatı oluşturmak.
 • K-12 seviyelerinde araştırma geliştirme ve proje çalışmaları gerçekleştirmek ve elde edilen verileri değerlendirerek STEAM tabanlı yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun programlar oluşturmak,oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak.Yerinde STEAM eğitimleri düzenleyerek hızlı ve ekonomik eğitim modeli oluşturmak.
 • STEAM alanlarında dünyada yapılan çalışmaları takip etmek,araştırmak ve değerlendirmek.Elde edilen sonuçları kamuoyu ve tüm paydaşlarla ile paylaşmak.
 • STEAM alanlarında bölgesel,ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak,eğitimler vermek,seminer,sempozyum,panel,eğitim ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek.
 • STEAMLINE ile Ulusal ve Uluslararası arenada ücretsiz eğitim ağı oluşturmak ve bu ağ sayesinde ücretsiz içerik paylaşımları sağlamak.
 • STEAMLINE sayesinde STEAM alanında içerik oluşturan eğitmenlerin içeriklerini ücretsiz bir biçimde farklı kesimlerle buluşmalarına aracılık etmek.

STEAMLINE
SİSTEMİNİN AMAÇLARI

 • 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek, eğitim ve öğretim alanlarında, yürütme ve uygulama düzeyinde yenilikçi uygulamaları desteklemek
 • Eğitimde etkili ve verimli bir STEAM yaklaşımı kullanmak ve öğretmenlerin becerilerini ve eğitim müfredatlarını geliştirmek STEAM Eğitmenleri arasında bir içerik paylaşım çerçevesi ortaya koymak.
 • Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin temelinde yer alan eğitim ve öğretimin tüm düzeylerinde girişimcilikle beraber yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklenmesini sağlamak
 • Bireylerin dijital yeterliklerini, girişimcilik ve kültürel farkındalıklarını artırmak, bilimsel düşünceye sahip, farklı kültür ve fikirlere saygılı, üretken ve yaratıcı bireyler olmalarını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim ortamlarında STEAM öğretimini yenilikçi ve disiplinler arası yaklaşımla destekleyerek, dijital ortamlarda yaygınlaştırılmasına olanak sunmak.

steamlıne mentor ağımız

NOT: Mentörler ile iletişime geçmek için interaktif haritada şehirlerin üzerine tıklayınız.